Élményműhely

Az Élményműhely Mozgalom az Élményközpontú Matematika Oktatásért 2008-ban indult útjára Pécsett, a Pécs – Ars Geometrica Nemzetközi Találkozó és Workshop nemzetközi elismertségnek örvendő tudósainak, művészeinek és pedagógusainak összefogásával.
Az elmúlt időszakban megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő programjainkon több, mint 2000 általános és középiskolai tanuló, csaknem 200 pedagógus és közel ugyanennyi szülő vett részt.

Az ÉlményMűhely 2008-ban a Kultúrák Közötti Párbeszéd, 2009-ben pedig a Kreativitás és Innováció Európai Évének hivatalos rendezvénye volt.

MI AZ ÉLMÉNYMŰHELY?

Az ÉlményMűhely – Kreatív Iskolanap szélesre tárja a befogadó intézmény (egyetem, iskola, múzeum, művelődési ház, könyvtár, stb.) kapuit mindazon gyerekek, családtagjaik, tanáraik és érdeklődők előtt, akik a matematikában, geometriában nem csak a szigorú tudományt, hanem a közös élmények, felfedezések és az örömteli alkotás eszközét is szeretnék látni és láttatni egyaránt. Az ÉlményMűhely sikerei azt bizonyítják, hogy minden emberben, életkortól függetlenül, természetes igényként jelentkezik a közösségben való játékos tanulás vágya - ennek felkeltésére mindössze a „tanulás szeretetteli serkentésére”, esetenként a tanulás már meglévő színtereinek a kreativitás jegyében történő újragondolása van szükség.

MI AZ ÉLMÉNYMŰHELY CÉLJA?

Az ÉlményMűhely – Kreatív Iskolanap célja, hogy egy egész napos program keretében, minél több iskola, iskolás, pedagógus, tudós és művész bevonásával, hosszú távon is hatékony tapasztalatokat, közös élményeket kínáljon a tanulóközpontú iskola lehetőségeit és a művészet és a tudomány kapcsolatából születő eredmények pedagógiai alkalmazhatóságát illetően. A humaniórák / reáliák, a művészet / tudomány, a kreatív / innovatív készségek között építhető hidak gyakorlati bemutatása az iskolai órarendbe illeszthető, párhuzamos tanórák keretében megy végbe (gyerekek, pedagógusok és tudósok részvételével). A tanórákat műhelyfoglalkozások követik (gyerekeknek és pedagógusoknak), a napot pszichológus szakember, a tanulóközpontú pedagógia nemzetközileg elismert szaktekintélye által facilitált beszélgetés, végül közös játék zárja (gyerekek, családjaik, pedagógusok, tudósok, művészek és az érdeklődő lakosság részvételével).

Az ÉlményMűhely több olyan nemzetközi projektnek is a tagja, amelyekbe a bekapcsolódás a vendéglátó intézménynek hosszútávon is eredményeket jelent. A személyközi, iskolaközi, pedagógusi és munkaközösségi kapcsolatok erősödése mellett – facilitátoraink révén – az egyetemi kutatóközösségek kapcsolatának, a művészeti kapcsolatoknak az erősödése is várható.

AZ ÉLMÉNYMŰHELY SZELLEMISÉGE:

Az ÉlményMűhely a „holnap iskolájáról” szóló elméletek, a kooperációt, a hatékony kommunikációt, az önszervezés képességét a többi kompetenciával párhuzamosan fejlesztő törekvések, a facilitáció, az interaktivitás, az „akciótanulás”, a felfedezés és a közös játék öröme által motivált ismeretszerzés legkorszerűbb pedagógiai tendenciáit, nemzetközileg elismert jó gyakorlatait mutatja be az átlagos felszereltségű magyar iskola keretein belül. Az ÉlményMűhely az iskola, mint „centrum” fogalmát a közvetítés és az átjárhatóság fogalmi környezetében értelmezi újra: mindenek előtt a társadalmi mobilitás gyakorló terepeként és egyszersmind kulcsaként is bemutatva azt.

MEGHÍVÁSÁRA AZ ÖN ISKOLÁJÁBA, RENDEZVÉNYÉRE IS ELLÁTOGATUNK!

PROJEKT-KOORDINÁTOR:

SZAKMAI VEZETŐ:

    Szabó Ildikó matematika és fizika szakos tanár, Pécs
    Telefon: +36 20 276 0046

Az ÉlményMűhely – Kreatív Iskolanap hivatalos szakmai partnere a Zometool Inc. (USA).